top of page
JessicaBackstrom_2023-HD-3_edited_edited.png

Välkommen!

Jag är legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet. På min psykoterapimottagning erbjuder jag psykoterapi utifrån en integrativ ansats med affektfokuserad terapi (APT), KBT och interpersonell terapi som grund. 

Hos mig kan du få hjälp med:

  • Relationsproblem och -svårigheter, t ex. till din partner, familj och arbetskollegor

  • Obearbetad sorg

  • Dålig självkänsla och dåligt självförtroende

  • Stress, utmatning och utbrändhet

  • Svårigheter att finna eller bibehålla en meningsfull kärleksrelation

  • Nedstämdhet, depression eller ihållande irritabilitet

  • Livskriser eller krisreaktioner 

  • Svårigheter att reglera dina känslor

  • Ångestrelaterade problem som oro, osäkerhet, ängslighet, ältande, tvångstankar och panikattacker

  • Trauma och PTSD behandling

JessicaBackstrom_2023-HD-11.jpg

"Jag upplever att Jessica har ett rakt och samtidigt omtänksamt sätt att närma sig de saker jag har behövt ta upp i terapi. Tillsammans med välgenomtänkta metoder och tankesätt har Jessica hjälpt mig att växa som person samt i mitt förhållande till fru och familj. Jag vill verkligen rekommendera Jessica som terapeut!"

"Jessica har skapat en mycket trygg miljö i våra samtal och hjälper till med det viktiga arbetet att reda ut kärnan till vardagens ångest. Hon har hjälpt mig mycket med problematik kring tvångstankar och återkommande svårförklarlig sorg. Vi alla måste göra jobbet själva men Jessica har många fantastiska verktyg för att hjälpa till och styra utvecklingen åt rätt håll!"

”Jag är väldigt nöjd med min terapi hos Jessica. Det märks att hon brinner för sitt jobb och hon gör varje samtal med värme och engagemang. Man känner sig sedd, hörd och bekräftad. 

Med hennes hjälp så har jag lyckats bearbeta smärtsamma minnen och ändra beteenden så att jag nu kan leva ett friare och enklare liv. Så jag kan varmt rekommendera Jessica!”

”Jag kom till Jessica med en klump i halsen, tryck över bröstet, stress och oro. Jessica har genom våra samtal hjälpt mig att hantera mina känslor genom både meditation och att på ett bra och pedagogiskt sätt gett mig verktyg till att hantera min stress och oro i olika situationer.

 

Mina samtal med Jessica har inte bara fått mig att känna mindre oro, stress och ångest, utan även en ökad självkänsla då jag idag känner att jag kan hantera och möta de tidigare obehagliga situationerna. ”

Mina tjänster

Psykoterapi

Jag arbetar både med kortare fokuserade kontakter, längre mer djupgående psykoterapi.

Handledning

Jag handleder psykologer, psykoterapeuter, kuratorer m fl både i grupp och individuellt och

har ramavtal med flera regioner.

Coachning
Jag coachar chefer och ledare. len kan bl. a. handla om att utvecklas förbi tidigare inre svårigheter kopplat till prestationer eller relationer.

bottom of page