top of page

Min Inriktning

I mitt arbete utgår jag ifrån ett brett perspektiv och helhetssyn. Jag anpassar metod, samtalsfokus och verktyg utifrån klientens aktuella behov, problem och rådande situation. Min teoretiska utgångspunkt är därför integrativ – affektfokuserat psykodynamisk, KBT och interpersonell.

Min metod bygger alltid på evidensbaserad forskning. Integritet och tystnadsplikt är givet. Teoretiska utgångspunkter jag gärna använder är APT (Affect Phobia Therapy), Schematerapi, ACT (Acceptance and comittment therapy), Anknytningsteori, Compassion Focused Therapy, Mindfulness och Lösningsfokus

Mina Utbildningar

  • Legitimerad psykoterapeut KBT (steg 2) vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, 2013

  • Handledar- och lärarutbildad i psykologisk metod och behandling, integrativ,  vid SAPU, 2015

  • Affect Phobia Therapy (APT), certifierad psykoterapeut 2022

  • Prolonged exposure – trauma/PTSD behandling (av Edna Foa), 2017

  • Mindfulness (av Breathwork Foundation), 2010

  • Compassion fokuserad terapi (av Paul Gilbert), 2014

  • Lösningsfokuserat arbetssätt, 2007

  • Grundläggande psykoterapiutbildning (steg I), relationell inriktning, 2001

  • Grupputveckling / Teambuilding

Min basutbildning består av två universitets examen, fil.kand. i psykologi från Stockholms Universitet och personalvetarprogrammet från Uppsala Universitet.

JessicaBackstrom_2023-HD-5.jpg
JessicaBackstrom_2023-HD-11.jpg

Mina Erfarenheter

Jag har ett djupt intresse och engagemang i psykoterapi som metod. Jag ser dagligen hur den hjälper, hur mina klienter hittar nya vägar där de kan hjälpa sig själva och få större hälsa och livsglädje i sina liv.

Jag har arbetat som leg. psykoterapeut i privat regi sedan 2013 och som handledare av andra inom människovårdande yrken sedan 2015. Innan dess, sedan 2006, arbetade jag som kurator inom primärvården.  Jag har hjälpt människor med vitt skilda problem och livssituationer, allt från tonåringar till åldringar med olika bakgrund och sammanhang.

Tidigare arbetade jag tio år inom personalområdet, i privat och offentlig sektor. De områden jag arbetade inom var rehabilitering, grupputveckling, konflikthantering, kompetensutveckling, rekrytering och verksamhetsavveckling.

bottom of page