top of page
JessicaBackstrom_2023-HD-11.jpg

Psykoterapi hos mig:

Genom vårt gemensamma utforskande i samtalen får du en djupare förståelse för dig själv, dina känslor, behov och beteenden. Mitt fokus är att du, oberoende av symtom eller problem, ska hitta en varaktig inre balans och trygghet så att du på så sätt ska kunna må bättre i dig själv och kunna hantera dina utmaningar i livet. En viktig del är konkreta verktyg för att du steg för steg ska kunna åstadkomma bestående förändring. 

Vårt samarbete kan omfatta enstaka konsultationer eller mer långvarig psykoterapi. Samtalen är 45-50 min långa.

Parterapi hos mig:

Jag tar emot många par i parterapi. Mitt fokus är att ni på ett djupare plan ska förstå er själva och varandra, de relationsmönster som uppstått, varför de uppstått och vad ni kan göra för att förändra dessa och komma närmare varandra. Det handlar om en djupare förståelse för sina egna och den andres känslor och behov och hur ni kan kommunicera och agera för att få det bättre tillsammans.

Hur kan psykoterapi hjälpa?

Olika psykoterapimetoder lämpar sig för olika problem. Affektfobiterapi (APT) är en terapiform sprungen främst ur psykodynamisk psykoterapi, men också med inslag av exponeringsövningar, vilket är en av grunderna inom KBT. Schematerapi är en KBT metod som arbetar på djupet. APT och Schematerapi är väldigt hjälpsamt för att komma tillrätta med känslomässiga och relationella svårigheter, både med sig själv och andra, t ex. bristande självkänsla, djupt liggande ångest, återkommande nedstämdhet. Acceptance and Commitment therapy (ACT) är en KBT metod som är konkret och hjälpsam för att förstå och ändra vissa beteende- och tankemönster som gör att vi sitter fast i psykisk ohälsa. KBT metoder är hjälpsamma vid oro, ångest, stress/utmattning, lättare nedstämdhet och långvariga smärtproblem.

Genom terapi samtalen växer en ökad förståelse för dig själv fram. En ökad medvetenhet om dina tankemönster, hur det kommer sig att du reagerar som du gör i olika situationer och vilka känslor och andra upplevelser som finns inom dig. Genom reflektion och förståelse av dessa samband, kommer det som en gång var en ”sanning eller regel” för dig att ses från ett nytt perspektiv. Nya perspektiv som hjälper dig att finna nya och mer konstruktiva sätt att förhålla dig till dig själv och din omgivning, nya sätt att möta utmaningar och problem. Detta skapar en inre trygghet och balans med ökad tilltro till din egen förmåga.

Enligt forskning beror det som ger resultat i samtalsterapi till största del på hur alliansen mellan terapeut och klient fungerar. En positiv allians uppstår när klienten regelbundet möter en terapeut som är engagerad, förstår och ger avlastning åt det som tynger, som hjälper till att ge struktur på skeenden och inger hopp.

JessicaBackstrom_2023-HD-12.jpg

Handledning

Jag handleder personal inom många olika yrkesområden, bl. a. kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, präster och behandlingsansvariga på HVB hem. Jag handleder både grupper och individuellt. Jag handleder i psykoterapi, psykologisk behandling och arbetsmetod samt i arbetsplatsrelaterade frågor som kommunikation, struktur och konflikter.

Jag har för närvarande pågående handledaruppdrag inom psykiatrisk verksamhet både inom vuxenpsykiatri och barnpsykiatri, primärvård, somatisk specialistvård och kvinnoklinik inom hälso- och sjukvård samt inom missbruksvård.

Ring eller maila om du vill veta mer.

JessicaBackstrom_2023-HD-10.jpg

Coachning

Jag handleder/coachar många chefer och ledare, både seniora chefer med många år i yrkeslivet, och nya som fått sitt första chefsjobb. Det finns möjlighet att ta upp ett brett spektrum av frågor.

Det kan t ex. gälla personliga svårigheter/problem som man vill förstå och kunna hantera på ett mer konstruktivt sätt. Det kan handla om att du vill utvecklas som person och få fatt i din fulla potential, bli starkare som chef och ledare. Tryggare och tydligare. Det kan även gälla personalproblem eller organisatoriska frågor.

För att få en idé om vad man kan få ut av samtal hos mig, följer nedan några citat från chefer/ledare som går eller har gått hos mig.

JessicaBackstrom_2023-HD-4.jpg

Omdömen från coachningklienter:

VD Dotterbolag Industrikoncern

Jessica har hjälpt mig att hantera både privata och arbetsrelaterade situationer. Hon har fått mig att förstå vikten av att alla delar av livet fungerar bra och vikten av återhämtning. Mitt samarbete med Jessica har bidragit till att ge mig flera konkreta verktyg och metoder som jag kan använda i situationer jag tidigare inte kände mig lika bekväm med att hantera. Jag har breddat mitt känslospann och har lärt mig att se på mina känslor på ett sätt jag inte tidigare gjort.

 

Det finns tillfällen då jag klivit in i samtalsrummet med Jessica och haft nästintill kaos i hjärnan och en timme senare har jag klivit ut med ordning och reda på tankarna och vetat hur jag ska gå vidare för att tackla mina utmaningar. Mitt arbete med Jessica ger inte bara mig väldigt mycket utan bidrar även till att jag kan coacha mina medarbetare bättre.

bottom of page