top of page
JessicaBackstrom_2023-HD-12.jpg
JessicaBackstrom_2023-HD-12.jpg

Handledning

Jag handleder personal inom många olika yrkesområden, bl a kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, präster och behandlingsansvariga på HVB hem.

Jag erbjuder skräddarsydd individuell och grupphandledning, med fokus på områden som psykoterapi, psykologisk behandling, arbetsmetodik och lösningar för arbetsplatsrelaterade utmaningar som kommunikation och konflikthantering. För närvarande leder jag handledaruppdrag inom psykiatrisk verksamhet, primärvård och missbruksvård. Vill du höja standarden och skapa en mer effektiv arbetsmiljö?

 

Kontakta mig via telefon eller e-post för att diskutera hur jag kan stödja din organisation och personal.

bottom of page